TransportesNet Mobile Versió 1.0.3

Pantalla Web Api TransportesNet Mobile Versió 1.0.3

La versió 1.0.3 del TransportesNet Mobile es va publicar el 09/07/2024.

S’ha realitzat correccions d’errors i millores.

S’han realitzat millores en la configuració de les aplicacions del servidor.

Hi ha hagut canvis en el tipus de les llicències i els preus.

El projecte s’ha actualitzat a Microsoft Visual Studio 2022.

S’ha actualitzat el manual d’usuari.

S’ha actualitzat la API de Here Maps.

Aquesta versió es comunica correctament amb la versió 1.0.14.2 de l’aplicació d’escriptori.

Aquesta versió es comunica correctament amb la TransMobile App v75 – 81.

TransportesNet Qualitat Versió 1.0.2

Pantalla Principal TransportesNet Qualitat Versió 1.0.2

La versió 1.0.2 del mòdul TransportesNet Qualitat es va publicar el 24/06/2024.

El mòdul TransportesNet Qualitat versió 1.0.2 és un complement de l’aplicació d’escriptori que s’instal.la en qualsevol ordinador de la xarxa o al servidor i que permet realitzar les tasques de qualitat de l’empresa de transports.

Aquesta versió funciona correctament amb la versió 1.0.14 de l’aplicació d’escriptori TransportesNet.

S’han millorat les eines de consulta d’albarans de transport, de factures de client i d’informes d’incidències i de no conformitats.

S’ha actualitzat el projecte a Microsoft Visual Studio 2022.

Les versions següents tindran les Accions Preventives i Correctives.

TransportesNet Versió 1.0.14

Pantalla Principal TransportesNet Versió 1.0.14

La versió 1.0.14 de l’aplicació TransportesNet de l’empresa JNF Programari es va publicar el 23/06/2024.

S’han fet millores en la configuració, en la instal·lació i també s’han resolt múltiples errors.

En la versió 1.0.14 del TransportesNet, s’han fet canvis en les llicències del programa. S’han actualitzat els preus i les modalitats.

S’ha actualitzat el projecte a Microsoft Visual Studio 2022 i Crystal Reports for Visual Studio SP36.

S’ha actualitzat el manual d’usuari.

S’han realitzat millores en l’ús de la API de Here Maps.

Funciona correctament amb el mòdul de Qualitat versió 1.0.2.

Aquesta versió es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile versió 1.0.2.20.

I també ha de treballar amb el TransportesNet Mobile App v75.

El 08/07/2024 es va publicar l’última revisió – la 1.0.14.2 – de la branca 1.0.14, que funciona amb la v1.0.2.1 de Qualitat, amb la v1.0.3 del TransportesNet Mobile i la v75 de la App.

TransportesNet Qualitat Versió 1.0.1

No Conformitat Qualitat TransportesNet Qualitat Versió 1.0.1

La versió 1.0.1 del mòdul TransportesNet Qualitat es va publicar el 24/04/2024.

El mòdul TransportesNet Qualitat versió 1.0.1 és un complement de l’aplicació d’escriptori que s’instal.la en qualsevol ordinador de la xarxa o al servidor i que permet realitzar les tasques de qualitat de l’empresa de transports.

Aquesta versió funciona correctament amb la versió 1.0.13.2 de l’aplicació d’escriptori TransportesNet.

S’han millorat les eines de consulta d’albarans de transport, de factures de client i d’informes d’incidències.

També disposa de la creació/edició d’informes de no conformitat. L’informe es pot crear a partir d’un transport, d’una factura de client o d’una incidència prèvia. Hi ha el llistat corresponent per a localitzar l’informe de no conformitat.

El mòdul de Qualitat crea un document d’informe de no-conformitat al MS Word per imprimir i tramitar l’informe.

I també té la estadística mensual d’informes de no conformitat per a poder mesurar els indicadors de qualitat de l’empresa.

Les versions següents tindran les Accions Preventives i Correctives.

TransportesNet Qualitat Versió 1.0.0

Incidència de TransportesNet Qualitat 1.0.0

La versió 1.0.0 del mòdul TransportesNet Qualitat es va publicar el 24/04/2024.

El mòdul TransportesNet Qualitat versió 1.0.0 és un complement de l’aplicació d’escriptori que s’instal.la en qualsevol ordinador de la xarxa o al servidor i que permet realitzar les tasques de qualitat de l’empresa de transports.

Aquesta versió és la primera versió i funciona correctament amb la versió 1.0.13 de l’aplicació d’escriptori TransportesNet.

En la versió inicial hi ha eines de consulta d’albarans de transport i factures de client.

També disposa de la creació/edició d’incidències de transports. La incidència es pot crear a partir d’un transport o d’una factura de client. Hi ha el llistat corresponent per a localitzar una incidència.

I també té la estadística mensual d’incidències per a poder mesurar els indicadors de qualitat de l’empresa.

Les versions següents tindran les No Conformitats i les Accions Preventives i Correctives.

TransportesNet Versió 1.0.13

Col.laboradors TransportesNet 1.0.13

La versió 1.0.13 de l’aplicació TransportesNet de l’empresa JNF Programari es va publicar el 24/04/2024.

S’han fet millores en la configuració, en la instal·lació i també s’han resolt múltiples errors.

En la versió 1.0.13 del TransportesNet, s’han fet canvis en les llicències del programa. S’han actualitzat els preus i les modalitats.

En aquesta versió també s’han implementat la opció dels Col·laboradors.

S’ha realitzat millores en la gestió dels errors de les aplicacions. I s’ha millorat com es mostren els errors.

S’ha actualitzat el manual d’usuari.

S’ha perfeccionat la gestió dels Temps dels Transports tant en l’aplicació de gestió, com en el mòdul de Qualitat.

Funciona correctament amb el mòdul de Qualitat versió 1.0.0.

Aquesta versió es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile versió 1.0.2.18.

I també ha de treballar amb el TransportesNet Mobile App v74.

El 28/05/2024 es va publicar l’última revisió – la 1.0.13.2 – de la branca 1.0.13, que funciona amb la v1.0.1 de Qualitat, amb la revisió 1.0.2.20 del TransportesNet Mobile i la v74 de la App.

TransportesNet Versió 1.0.12

Serveis i Embalums a TransportesNet Versió 1.0.12

La versió 1.0.12 de l’aplicació TransportesNet de l’empresa JNF Programari es va publicar el 26/10/2023.

S’han fet millores en la configuració, en la instal·lació i també s’han resolt múltiples errors.

En la versió 1.0.12 del TransportesNet, s’han actualitzat la implementació dels Serveis. Els serveis permeten facturar una quantitat de diners independentment del quilometratge, del pes o del núm. d’embalums. S’han ampliat les opcions en que el servei es complementa amb la facturació per quilometratge, o per pes o per núm. d’embalums.

En aquesta versió també s’han ampliat els tipus de facturació monetària. Hi ha tres nous modes de facturació: Preu total per rang d’embalums, preu per rang d’embalums per núm. embalums i preu únic per núm. d’embalums.

S’ha realitzat millores en les comunicacions entre el programa d’escriptori i el servidor. S’han perfeccionat les comunicacions amb el TransportesNet Mobile.

S’ha actualitzat el manual d’usuari.

S’ha perfeccionat la facturació de client i el tancament dels transports. Ara el tancament de transports, permet aplicar el descompte de la bonificació per horari si es detecta que s’ha arribat tard a la recollida del transport. Ara també fa servir els temps del transport per a detectar-ho.

S’han realitzar millores en la gestió de les localitzacions per actualitzar els temps del transports, tant en els processos automàtics com a la pantalla dels temps dels transports.

Versions

I també ha de treballar amb el TransportesNet Mobile App v32.

Aquesta versió es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile versió 1.0.2.13.

El 29/11/2023 es va publicar l’última revisió – la 1.0.12.2 – de la versió 1.0.12, que funciona amb la versió 1.0.2.14 del TransportesNet Mobile i la v51 de la App.

El 07/01/2024 es va publicar l’última revisió – la 1.0.12.3 – de la versió 1.0.12, que funciona amb la versió 1.0.2.15 del TransportesNet Mobile i la v63 de la App.

El 20/02/2024 es va publicar l’última revisió, la 1.0.12.4, que funciona amb la versió 1.0.2.16 del TransportesNet Mobile i la v70 de la App.

TransportesNet Versió 1.0.11

Serveis i Quilometratge a TransportesNet Versió 1.0.11

La versió 1.0.11 de l’aplicació TransportesNet de l’empresa JNF Programari es va publicar el 23/11/2022.

S’han fet millores en la configuració i en la instal·lació. I també s’han resolt múltiples errors.

S’han realitzat actualitzacions a la integració amb Here Maps, així com s’han realitzat millores en l’ús del servei de compartició de d’adreces i geolocalitzacions.

En la versió 1.0.11 del TransportesNet, s’han perfeccionat els Serveis. Els serveis permetien facturar una quantitat de diners independentment del quilometratge o el pes del transport. Ara hi ha una opció en que el servei es complementa amb la facturació per quilometratge o per pes.

En aquesta versió també s’han ampliat els tipus de facturació monetària. Hi ha dos nous modes de facturació: Preu únic per quilòmetre, i preu únic per quilogram.

També s’han fet millores en les comunicacions amb el TransportesNet Mobile.

Aquesta versió es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile versió 1.0.2.6.

I també ha de treballar amb el TransportesNet Mobile App v32.

El 11/09/2023 es va publicar l’última revisió – la 1.0.11.11 – de la versió 1.0.11, que funciona amb la versió 1.0.2.13 del TransportesNet Mobile.

TransportesNet Versió 1.0.10

Serveis a TransportesNet Versió 1.0.10

La versió 1.0.10 de l’aplicació TransportesNet de l’empresa JNF Programari es va publicar el 19/10/2022.

S’han fet millores en la configuració i en la instal·lació.

S’han implementat els Serveis. Els serveis permeten facturar una quantitat de diners independentment del quilometratge o del pes del transport.

La versió 1.0.10 de TransportesNet es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile versió 1.0.2.3.

I també se suposa que ha de treballar amb el TransportesNet Mobile App v31.

El 28/10/2022 es va publicar l’actualització 1.0.10.4 amb millores en la configuració i correcció d’errors. Aquesta revisió es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile versió 1.0.2.4. I també treballa amb la versió 32 de TransportesNet Mobile App.

El 08/11/2022 es va publicar l’actualització 1.010.6 amb millores en la configuració i correcció d’errors. Aquesta revisió es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile versió 1.0.2.5.

TransportesNet Versió 1.0.9

Pantalla de Transport Reduïda a TransportesNet Versió 1.0.9

La versió 1.0.9 del programa TransportesNet es va publicar el 31/07/2022.

Aquesta versió inclou millores en la configuració i la instal·lació i correccions d’errors.

També incorpora actualitzacions a la geolocalització dels tractors/camions.

S’ha afegit una nova pantalla reduïda de transport en el TransportesNet versió 1.0.9.

Aquesta versió es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile v1.0.2.3.

I ha estat publicat juntament amb la TransportesNet Mobile App v31.