Descompte en el programa de transports

Hi haurà un descompte del 90% a les 10 primeres empreses que s’instal·lin el programa de transports de l’empresa en la compra de llicències.

imatge descompte

Promoció vàlida el mes de setembre-octubre de 2023.

TransportesNet és un programa que us permet portar la gestió d’una empresa de transports. Aquest software us facilita la gestió administrativa i la facturació de l’empresa de transports.

Característiques

El programa us permet:

  • Donar d’alta, modificar i esborrar clients, empreses origen/destí, terminals/dipòsits, tractors/camions, conductors, etc…
  • Donar d’alta, modificar i esborrar els albarans de transport de l’empresa, assignar-los als tractors/camions, conductors, clients, etc…
  • Calcular automàticament el preu d’un transport en base al quilometratge ( Preu total per radi de Km, Preu per radi de Km per Km o Preu únic per Km) o al pes ( Preu total per rang de pes, Preu per rang de pes per pes, Preu únic per pes ) en tancar-los.
  • Un cop tancats els transports, crear les factures de clients, de tractores i les liquidacions de xofers d’una manera automatitzada.
  • Llistats de transports, marge, incidències i facturació.
  • Estadístiques de transports i de facturació.
  • Estadística de despeses de combustible i estadística mensual de despeses.
  • Permetre la consulta de la geolocalització dels camions/tractors, i mostrar-la als seus clients si ho desitja (Opcional).
  • ISO de Qualitat (Opcional).
  • Traspàs a comptabilitat de les factures de clients i tractors (Opcional).

Preu

Hi ha disponibles facilitats per al pagament de la llicència del programa TransportesNet. Per a un pressupost o per a una personalització truqui’ns.

Hi ha rebaixes en el preu lligades a restriccions en l’ús de camions. Hi ha un descompte disponible per aquest programa de transports durant els mesos de setembre-octubre del 2023. Hi ha llicències disponibles a partir de 55€ + IVA Anuals en la modalitat de lloguer anual.

Feu clic aquí per descarregar la instal·lació del programa de transports.

Es pot instal·lar una llicència de demostració del software per l’empresa de transports totalment funcional durant 30 dies.