TransportesNet Mobile Versió 1.0.2

La versió 1.0.2 del TransportesNet Mobile es va publicar el 01/04/2022.

S’han realitzat millores en la configuració de les aplicacions del servidor.

La web del client permet visualitzar els transports als clients, empreses i recollides/entregues.

S’ha realitzat millores en la gestió de les geolocalitzacions. La pàgina de geolocalització dels camions permet més opcions per filtrar la localització del camió a tercers, en cas que no es vulgui mostrar. Hi ha un camp en el client, l’empresa o la recollida/entrega per decidir què es fa amb la localització. I també s’ha incorporat un camp a la tractora per decidir si s’accepta la gestió de la localització i la cessió a tercers.

S’ha realitzat millores en la gestió dels temps dels transports. La web del client pot mostrar els temps dels transports, la qual cosa permet estimar la duració del trajecte fins al següent punt del recorregut.

S’ha actualitzat el manual d’usuari.

Hi ha hagut canvis en el tipus de les llicències i els preus.

Aquesta versió es comunica correctament amb la versió 1.0.8 de l’aplicació d’escriptori.

Aquesta versió es comunica correctament amb la TransMobile App v28.

En la versió 1.0.2.2 de TransportesNet Mobile que es va publicar el 06/06/2022, la web del client està traduïda al català, espanyol i anglès. Aquesta versió va emparellada amb la versió 1.0.8.2 de l’aplicació d’escriptori.

La versió 1.0.2.3 del TransportesNet Mobile es va publicar el 01/08/2022 i va emparellada amb la versió 1.0.9 del programa d’escriptori.

La versió 1.0.2.5 es va publicar el 08/11/2022 i va emparellada amb la versió 1.0.10.6 del TransportesNet.

La revisió 1.0.2.13, que es va publicar el 26/07/2023, es comunica correctament amb l’última revisió de la versió 1.0.11 del programa TransportesNet i amb la versió 32 de la App.

La revisió 1.0.2.14, que es va publicar el 29/11/2023, es comunica correctament amb l’última revisió de la versió 1.0.12 del programa TransportesNet i amb la versió 51 de la App.

La revisió 1.0.2.16, que es va publicar el 20/02/2024, es comunica correctament amb l’última revisió de la versió 1.0.12 del programa TransportesNet i amb la versió 70 de la App.

La revisió 1.0.2.19, que es va publicar el 08/05/2024, es comunica correctament amb l’última revisió de la versió 1.0.13 del programa TransportesNet i amb la versió 74 de la App.

La revisió 1.0.2.20, que es va publicar el 30/05/2024, es comunica correctament amb l’última revisió de la versió 1.0.13 del programa TransportesNet i amb la versió 74 de la App.

Deixa un comentari