TransportesNet Versió 1.0.3

La versió 1.0.3 de TransportesNet es va publicar el 15/09/2020.

S’han realitzat millores en la instal·lació i la configuració.

S’han afegit les liquidacions de conductors. Les liquidacions es calculen en la pantalla de tancament del transport. Hi ha una pantalla d’edició de la liquidació, una generació mensual de liquidacions per als conductors i el seu llistat corresponent. Des de la pantalla del transport es pot accedir a la liquidació associada, així com des de la pantalla de transports.

En la versió 1.0.3 de TransportesNet, s’ha actualitzat el llistat de marge de transports i l’estadística de transports per tenir en compte la facturació de clients menys les incidencies de pagament, les factures de tractors/camions i les liquidacions dels conductors.

Deixa un comentari