TransportesNet Versió 1.0.4

La versió 1.0.4 del TransportesNet es va publicar el 03/11/2020.

S’han realitzat millores en la instal·lació i la configuració.

Ús del servei de compartició d’adreces. Això permet que els clients comparteixin d’una manera anònima les adreces i les localitzacions de l’empresa, clients, empreses, recollides/entregues, dormitoris de tractors, etc… I també en comparteixen les distancies en minuts i quilòmetres.

En la versió 1.0.4 de TransportesNet, l’entrada de despeses permet informar de les despeses de l’empresa. I l’estadística de despeses de combustible i l’estadística mensual de despeses permeten analitzar els costos de l’empresa de transport. Es poden assignar costos a nivell d’estructura, camió o conductor.

Deixa un comentari