TransportesNet Versió 1.0.6

La versió 1.0.6 de l’aplicació TransportesNet es va publicar el 02/05/2021.

S’han realitzat millores en la configuració de l’aplicació.

S’han implementat nous mètodes per a calcular la valoració econòmica dels albarans de transport.

Ara el Tipus de Facturació Monetària potser:

  • Preu total per radi de Km
  • Preu per radi de Km per Km
  • Preu total per rang de pes
  • Preu per rang de pes per pes

S’ha creat la pantalla de consulta de la geolocalització dels camions. S’hi pot accedir des de la pantalla del tractor, o des de la pantalla de transport.

I s’ha fet la configuració i la transferència d’informació entre l’aplicació d’escriptori i el servidor de TransportesNet Mobile.

L’aplicació TransportesNet versió 1.0.6 es comunica correctament amb el TransportesNet Mobile v1.0.0.

El programa d’escriptori i la web del client del servidor fa ús de les dades de geolocalització proporcionades per la App mòbil del projecte.

Deixa un comentari