TransportesNet

TransportesNet és un programa que us permet portar la gestió d’una empresa de transports.

Amb aquest programa de gestió les tasques administratives de la vostra empresa es reduiran, es minimitzaran els errors administratius i s’incrementarà el control de les vostres operacions.

La última versió publicada és la versió 1.0.14.

Característiques

El programa us permet:

  • Donar d’alta, modificar i esborrar clients, empreses origen/destí, terminals/dipòsits, tractors/camions, conductors, etc…
  • Donar d’alta, modificar i esborrar els albarans de transport de l’empresa, assignar-los als tractors/camions, conductors, clients, etc…
  • Calcular automàticament el preu d’un transport en base al quilometratge ( Preu total per radi de Km, Preu per radi de Km per Km o Preu únic per Km) o al pes ( Preu total per rang de pes, Preu per rang de pes per pes, Preu únic per pes ) en tancar-los.
  • Un cop tancats els transports, crear les factures de clients, de tractores i les liquidacions de xofers d’una manera automatitzada.
  • Llistats de transports, marge, incidències i facturació.
  • Estadístiques de transports i de facturació.
  • Estadística de despeses de combustible i estadística mensual de despeses.
  • Permetre la consulta de la geolocalització dels camions/tractors, i mostrar-la als seus clients si ho desitja (Opcional).
  • ISO de Qualitat (Opcional).
  • Traspàs a comptabilitat de les factures de clients i tractors (Opcional).

Preu

Llicència de servidor ( + 5 llic concurrents): consultar
Llicència de client (per terminal addicional): consultar


Hi ha disponibles facilitats per al pagament de la llicència del programa TransportesNet. Per a un pressupost o per a una personalització truqui’ns.

Hi ha rebaixes en el preu lligades a restriccions en l’ús de camions.

Hi ha una promoció de descompte per a nous clients.

Descàrrega

Feu clic aquí per descarregar la instal·lació del programa de transports.