TransportesNet Mobile

TransportesNet Mobile és un complement de l’aplicació de gestió que us permet gestionar la geolocalització dels camions d’una empresa de transports. TransportesNet és l’aplicació mare del complement i és un conjunt de programes que permet portar la gestió d’una empresa de transport. Les aplicacions són comercialitzades per JNF Programari.

Aquesta opció us permet de tenir geolocalitzades les operacions de l’empresa. Us permet saber on són els camions/tractors de l’empresa en cada moment, i us permet compartir amb tercers la seva localització si així ho desitgeu.

La última versió publicada és la 1.0.3.

La solució consta de tres components:

  • El programa de gestió de la solució.
  • La web api, que permet l’intercanvi d’informació.
  • I la web del client, que permet accedir a la informació.

El programa de control del servidor realitza quatre funcions: crea i monitoritza la llicència, mostra els missatges i els errors de la web i la web api, comprova les peticions a la web i a la web api per prevenir accessos maliciosos, i manté en memòria les webs del projecte.

La web api realitza les següents funcions: permet les transferències d’informació del servidor a l’aplicació d’escriptori, i del servidor a les Apps.

I la web del client permet les següents funcions: mostra la informació dels transports, i mostra la localització dels camions en temps real.

La solució de servidor rep la informació de localització dels camions de la aplicació mòbil TransportesNet Mobile App o d’altres APIs. Això és una App per Android que s’instal.la en els mòbils associats als camions i en transmet la localització al servidor.

Feu clic aquí per descarregar la instal·lació del programa de transports.

Hi ha una promoció de descompte per a nous clients.