TransportesNet Mobile App

La TransportesNet Mobile App és l’aplicació per Android (8.0 o superior) que permet ubicar el dispositiu i informar de la seva posició al servidor TransportesNet Mobile.

Serveix per geolocalitzar el mòbil associat al camió/tractor. Tots els camions que es vulguin geolocalitzar han portat la App al mòbil. Es recomana que cada camió tingui el seu mòbil d’empresa associat.

Per tant, això permet de localitzar el camió en tot moment en temps real. Inclosa una adreça aproximada.

Amb la TransportesNet Mobile App, l’empresa de transports pot saber en tot moment a on són els seus camions i permet, si així es desitja, compartir amb terceres empreses la ubicació dels seus camions.

La última versió és la 81.

Descàrrega

Feu clic aquí per descarregar la instal·lació del programa de transports.