TransportesNet Qualitat

TransportesNet Qualitat és un complement de l’aplicació de gestió que us permet portar la gestió de la qualitat i de la relació amb els clients d’una empresa de transports. TransportesNet és l’aplicació mare del complement i és un conjunt de programes que permet portar la gestió d’una empresa de transport. Les aplicacions són comercialitzades per JNF Programari.

Aquesta opció us permet manejar les incidències de les operacions dels camions i us permet de generar i mantenir tota la documentació de la ISO de Qualitat de l’empresa.

S’ha publicat la versió 1.0.2.

La configuració us permet editar les causes de d’incidències i no conformitats.

El mòdul us permet de generar una incidència a partir d’un transport o d’una factura.

També us permet generar una No Conformitat a partir de la incidència.

I el mòdul TransportesNet Qualitat, també us permet generar una Acció Correctiva o una Acció Preventiva a partir d’una No Conformitat.

Feu clic aquí per descarregar la instal·lació del programa i del mòdul de transports.